Letecký zájezd do Barcelony z grantu EU

17. 9. 2015

Na úspěšný loňský projekt EU Erasmus+ do Londýna navazuje nyní další úžasný projekt stejného typu do španělské Barcelony, který byl EU podpořen v celkové výši 36 912 Eur.

Projektu se zúčastní celkem 72 mládežníků a vedoucích z pěti zemí Evropy. Z naší školy odletí do Barcelony v říjnovém termínu celkem 14 studentů, dohromady ale 28 účastníků z TS Lady Stars a  vedoucí. Všichni si budou vzájemně představovat své školy, taneční studia, svoje rodná města, kraje i země. V rámci podpořeného programu se budou všichni učit i tancovat ve stylu street s nejvěhlasnějšími lektory tanečních studií z Osla, Londýna, Bruselu a Barcelony.  Všichni se těší i na poznávání barcelonských historických a kulturních památek, nejprve budou provázeni španělskými tanečníky, další dvě odpoledne budou patřit zkušenému průvodci, který Barcelonu všem představí ze svého pohledu.  

Důležitá jsou také vzájemná setkávání v oblasti neformálního vzdělávání. Mládežníci  si budou vyměňovat své zkušenosti nejen ohledně vzdělávání, ale i tance, osobního života, národních zvyklostí, tradic, osobních zkušeností  i multikulturního života mladých lidí v EU.

Na úspěšný loňský projekt EU Erasmus+ do Londýna navazuje nyní další úžasný projekt stejného typu do španělské Barcelony, který byl EU podpořen v celkové výši 36 912 Eur.

Projektu se zúčastní celkem 72 mládežníků a vedoucích z pěti zemí Evropy. Z naší školy odletí do Barcelony v říjnovém termínu celkem 14 studentů, dohromady ale 28 účastníků z TS Lady Stars a  vedoucí. Všichni si budou vzájemně představovat své školy, taneční studia, svoje rodná města, kraje i země. V rámci podpořeného programu se budou všichni učit i tancovat ve stylu street s nejvěhlasnějšími lektory tanečních studií z Osla, Londýna, Bruselu a Barcelony.  Všichni se těší i na poznávání barcelonských historických a kulturních památek, nejprve budou provázeni španělskými tanečníky, další dvě odpoledne budou patřit zkušenému průvodci, který Barcelonu všem představí ze svého pohledu.  

Důležitá jsou také vzájemná setkávání v oblasti neformálního vzdělávání. Mládežníci  si budou vyměňovat své zkušenosti nejen ohledně vzdělávání, ale i tance, osobního života, národních zvyklostí tradic, osobních zkušeností  i multikulturního života mladých lidí v EU.

Do Barcelony poletí česká skupina z Vídně, ubytováni budou všichni v jednom z moc pěkných barcelonských hostelů a do barcelonského tanečního studia budou všichni chodit tancovat.

Všichni jsme nesmírně vděčni za tuto podporu z EU, protože díky grantu, který se nám již podruhé podařilo získat, mohou evropské země, města, taneční studia i přátele poznat i mladí lidé, kteří by si to jinak nemohli z důvodů finančních dovolit.

Nyní se nám rýsuje další spolupráce s finskými Helsinkami, na kterou už se moc těšíme.

Také úžasné bude setkání s barcelonskými tanečníky u nás v Hustopečích, přiletí k nám v prosinci a společně s nimi budeme trávit společné dny v Hustopečích, představíme Barceloňanům i naši stověžatou matičku Prahu a vánoční Vídeň.

Myslím, že nejúžasnější na těchto projektech je právě to, že vedoucí a projektový manažer tady slouží jen k zajištění financí a některých organizačních záležitostí, ale program a komunikaci si mladí lidé zprostředkovávají sami. A byla jsem nevýslovně potěšena při květnové návštěvě Londýňanů, jak byli šikovní  a jak se za pouhých několik dnů všichni zdokonalovali i v jazykových dovednostech a  znalostech. Podporu máme i na MěÚ,  kde byli Londýňané paní starostkou mile přijati a odměněni malými dárečky. Také si v Hustopečích zasadili mandloně. Tak už nyní všichni přemýšlíme, čím obohatíme prosincový pobyt barcelonských tanečníků v Hustopečích, abychom se ukázali v tom našem upřímném hustopečském světle.

Děkujeme i vedení školy za velikou podporu, pochopení a uznání!                                                          V.K.

Soubory ke stažení