Krajské kolo SOČ letos i s účastí našich studentek!

24. 5. 2015

okresního kola (v letošním roce společně okres BV,HO,ZN ) z 2.místa v oboru Biologie- postoupily do krajského kola  L.Karpíšková a E.Ryšavá ( 6.C) a stejně z 2.místa v oboru Filozofie a politologie studentka septimy K.Hurdálková.

Na slavnostním zahájení v aule Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, kterého se zúčastnili zástupci ústřední komise SOČ, Krajského úřadu a JCMM Brno, ředitel školy RNDr. J.Herman studentům zdůraznil, že již postup do krajského kola je velkým úspěchem! 

Naše studentky prezentací a především obhajobou svých prací před odbornou komisí obstály velmi dobře. Věřím, že skvělá reprezentace našich studentek v 36.ročníku SOČ bude motivací pro další studenty, kteří se zapojí do SOČ.

Již nyní si můžete na www.jcmm.cz vybrat téma vaší práce a další informace o možnosti zapojení do SOČ získáte u RNDr.J.Čeperové a dalších vyučujících.