Jak odstranit finanční stres ze svého života? 1.A našla na tento problém odpověď během projektu.

3. 2. 2022

Třída 1.A se ve čtvrtek 27. 1. 2022 zúčastnila projektové výuky s názvem “Odstraňte finanční stres ze svého života”. Studenti byli pod dohledem odborníků ze společnosti Broker Consulting  rozděleni do skupin představujících rodinu disponující určitou peněžní částkou, s níž měli po několik let nakládat, tzn. uzavřít pojištění, vzít si úvěr na hypotéku, začít spořit dětem či investovat.
Cílem této aktivity bylo dosáhnout předem stanovené finanční částky na získání bydlení. Na základě jimi nakoupených akcií a dluhopisů sledovali, jakým způsobem funguje kapitálový trh. Museli se vypořádávat i s nečekanými událostmi, jako např. s krádeží veškeré hotovosti, úrazy, stěhováním se a s nezaměstnaností. Studenti tak mohli získat teoretické i praktické povědomí o světě financí a vyzkoušet si různé situace běžného života a hospodaření s penězi tak, jak to dělají v životě dospělí.
Mgr. K. Pohlová