Jak bych se chtěl učit aneb využití ICT v mém oblíbeném předmětu

2. 12. 2014

Studenti kvarty se úspěšně zapojili do soutěže, která byla součástí evropské kampaně e-Skills for Jobs 2014 a byla prezentována na Národní konferenci v Praze 20.11:2014...

Studenti kvarty se úspěšně zapojili do soutěže, která byla součástí evropské kampaně e-Skills for Jobs 2014 a byla prezentována na Národní konferenci v Praze 20.11:2014. V letošním školním roce se pravidelně ve čtvrtek scházíme v kroužku Mladý přírodovědec ( chemie, biologie a ICT). 

Na uvedeném odkazu se můžete seznámit s příspěvkem do soutěže      

http://padlet.com/mikulikova_a/c1g7obuyxd8h

V rámci této kampaně jsme uskutečnili besedu s ing. D.Langem ( absolventem naší školy) o významu dovednosti ICT pro profesní uplatnění na trhu práce a zorganizovali exkurzi do IBM Brno během Týdne vědy a techniky.

RNDr. Jarmila Čeperová