Jak aplikovat finský vzdělávací systém v našem školství?

9. 8. 2015

Finské školství je již několik let opakovaný vzor i pro naše školství. Finsko patří mezi nejlépe hodnocené země ve výzkumech PISA a přitom má nejkratší školní docházku ze všech zemí OECD,

Mezi základní charakteristiku finského vzoru vzdělávání patří:

  • důvěra
  • spolupráce
  • pružnost a rozmanitost
  • učitelství ve Finsku je velmi ceněnou profesí
  • další vzdělávaní a trénink učitelů
  • malé rozdíly mezi jednotlivými školami
  • rovnost a spravedlnost
  • podpora problémových žáků

Všechny uvedené přednosti finského školství jsem měla možnost poznat během mobility v rámci projektu Erasmus+ KA1 v Joensuu, hlavním městě Severní Karélie. Toto univerzitní město rozkládající se při ústí řeky Pielisjoki je i mezinárodním přístavem. V Joensuu sídlí také Evropský lesnický institut. V blízkosti se nachází NP Koli na břehu Pielinského jezera. Pohled z vrcholu Ukko Koli ( 347 m n.m.) patří mezi ty nejfotografovanější v celém Finsku.

Semináře pod vedením ředitele jedné ze škol Esa Raty s názvem „New learning environments- What kind of school we should build in a future“ jsem se poslední týden v červenci zúčastnila společně s 20 učiteli z 9 evropských zemí.

Během přípravy na seminář jsme plnili úkoly – připravit prezentaci školy, města a regionu, prezentaci  školského systému své země a  curriculum. Dalším úkolem byla prezentace vnitřního vybavení školy a vize školy do budoucnosti. Také ukázka  ICT v moderní třídě a ve své výuce byla jedním ze zadaných úkolů.

Během semináře jsme navštívili všechny typy škol včetně univerzity. Za poslední 4 roky Ministerstvo školství Finska zdvojnásobilo finance do škol. Budují se velmi moderní školy, ve kterých je mimo vybavení odborných učeben pamatováno na „ vnitřní prostředí“, v žádné škole nechyběla velká sborovna vybavena sedací soustavou, relaxačními křesly a kuchyní. Posilovna a sauna slouží ke zdravému životnímu stylu finských učitelů.

Jak jsem uvedla výše, systém školství ve Finsku je založený na důvěře. Důvěře rodiče vůči škole ( neexistují inspektoři), školy učitelům, učitelé žákům a žáci přebírají zodpovědnost za to, že se učí co nejlépe. Školy informují rodiče o tom, co se v nich děje prostřednictvím online databází a systému.

Ve  finských školách učitelé velmi spolupracují mezi sebou. Ve školách je více spolupráce a méně soutěživosti a více důvěry.

Pružnost  a rozmanitost výuky je dána tím, že každý učitel učí svojí originální metodou.                        

Učitelství je jedna z nejvíce ceněných profesí ve Finsku, protože učitelé vědí, že mají volnost a svobodu v tom, jak budou pojímat svou práci. Velký důraz se klade na vzdělávání učitelů, učitelé jsou skuteční experti a jsou pyšní na svoji profesi. Musí mít také zvláštní certifikát prokazující, že zvládají administrativu kolem vzdělávání.   Ve Finsku nemění vzdělávací politiku po každých volbách, cíle v oblasti vzdělávání jsou stejné. Plat učitele ( 3000- 4000 Eur) závisí na aprobaci a délce praxe ( např.učitelé mateřského jazyka učí 16 h/ týdně a učitel Tv 23 h/ týdně,  k úvazku jsou ještě  3 h spolupráce s kolegy a rodiči ).

Mezi školami jsou malé rozdíly, neexistují žádné národní srovnávací zkoušky, ve školách je více důvěry, méně testování a kontrol. Učitelům pomáhají asistenti, kteří se věnují problémovým žákům. Na každé škole je také psycholog.

Jsem velmi ráda, že jsem mohla poznat finský vzor školství. Všechny znalosti a dovednosti získané na semináři předám prostřednictvím workshopu svým kolegům. Přála bych si, aby v naší škole byla větší spolupráce mezi učiteli, více důvěry rodičů vůči škole a učitelství se stalo ceněnou profesí i v České republice.

RNDr. Jarmila Čeperová

Certifikovaná projektová manažerka podle IPMA