Hustopečští gymnazisté s tanečníky z TS Danceversity opět vyrazili do krásného Aveira za portugalskými studenty v projektu Do světa

8. 10. 2019

4. zářiový týden se hustopečští gymnazisté s tanečníky z Danceversity zúčastnili projektu Do světa, který byl podpořen grantem Jihomoravského kraje. 

 

Projekt vycházel z Koncepce podpory mládeže na období 2014–20. Byl zaměřen na spolupráci žáků a studentů Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče a portugalské školy Agrupamento de Escolas de Eixo z Portugalska z projektu Comenius  2012-2014 a následně i z projektu Do světa z r. 2017. Měl ale jiné téma a jeho název byl : ,,Role zdravého životního stylu v životě mladého člověka" .

Z gymnázia se výjezdu zúčastnilo celkem 15 mladých lidí s p. učitelkou Věrou Komoňovou, autorkou projektu, dalšími účastníky byli tanečníci z TS Danceversity Hustopeče a někteří jejich rodiče. Obě mezinárodní skupiny žáků spojoval tanec, umění a zájem o poznávání nových kultur a také hlavně zdravý životní styl, zdravá výživa a předcházení nemocem poruchy životosprávy jako je anorexie, bulimie a další nemoci související s nesprávným životním stylem a nesprávnou životosprávou.

Tentokrát se všichni zaměřili i na přírodovědnou oblast, a to biologii, kde byla stanovena dvě zajímavá témata: 1. Voda kolem nás i v nás. 2. Pojďme si spolu hrát, bavit se a smát - zážitkové pohybové hry. Tato témata byla rozvíjena v duchu právě zdravého životního stylu, zdravého stravování, využívání vody jako rekreačního prostředku (Aveiro je přímořským letoviskem), ale i vody jako zdroje nezbytného k lidskému životu.

Projekt splňoval priority programu Mládeže.

Portugalci byli na návštěvu velice dobře připraveni, měli přesný program, který všichni absolvovali. Šlo o podrobné poznání školy, všichni účastníci byli rozděleni do skupin a stali se platnými členy vyučovacích hodin angličtiny na nižším i vyšším stupni. Krásným završením projektu byla škola surfování s lektory surfařské školy na pobřeží Atlantského oceánu, které si pro nás Portugalci naplánovali. Také doprava byla pohodová, na projekt jel nový patrový autobus společnosti Autokarem.cz a oba řidiči byli velice dobře připraveni na trasu cesty i služby, které v rámci možností poskytovali. A proto se zdravý životní styl na zpáteční cestě porušil, protože se nedalo odolat nabízeným párkům s hořčicí a kečupem, jejichž vůně se linula po celém autobusu.

I bezpečnostní přestávky ve francouzském městě Perigueux a zpátky v Lyonu byly pohodové. V prvním jmenovaném středisku všichni měli dokonce možnost se zúčastnit republikového festivalu domácích zvířat, na zpáteční cestě jsme navštívili nádherný park a ZOO v Lyonu.

Také byla domluvena s Portugalci další spolupráce, tak nezbývá než se těšit, že se všichni zase brzy setkají.