Gymnazisté se díky projektu Do světa Jihomoravského kraje seznámili s novgorodskými studenty a z Moskvy přivezli 5 medailí!

22. 5. 2016

Studenti Gymnázia T.G.Masaryka  spojili příjemné s užitečným a po získání grantu z JMK na dopravu do ruského Novgorodu navštívili s novgorodskými studenty Dětskou olympiádu v Moskvě.  

Projekt Do světa umožnil společné setkání, při kterém se plnil náročný, ale velice podnětný program. Celá skupina 25 českých studentů se rozdělovala svým zaměřením. Část z nich jela do Ruska sbírat zkušenosti  a  spolupracovat na krásné dramatizaci Exupéryho filozofické pohádky Malý princ, další byli tanečníci TS Lady Stars, kteří divadelnímu představení dodávali taneční pasáže a pak šlo o skupinku nadšenců v oblasti vesmíru a hvězd s pracovním názvem ,,hvězdáři“, kteří po společné návštěvě Planetária po vzoru Planetária brněnského zkoumali ovzduší u nás a v Nižném Novgorodě a snažili se tak zapojit do programu ,,Jak dýchá naše město“.

Studenti Gymnázia T.G.Masaryka  spojili příjemné s užitečným a po získání grantu z JMK na dopravu do ruského Novgorodu navštívili s novgorodskými studenty Dětskou olympiádu v Moskvě.  

K cestování jsme si vybrali pro nás nejlevnější variantu – autobus. Všichni jsme se dlouhé cesty obávali, strach jsme měli i z devítihodinových bezpečnostních přestávek tam i zpět. Ale počasí bylo nádherné, a tak jsme měli možnost prohlédnout si 2. největší město Litvy Kaunas a na zpáteční cestě i hlavní město Vilnius. Doprava probíhala bez problémů i díky řidičům – p. Chudlaskému a p. Polákovi z D.C. BUS Brno, kteří profesionálně zvládali nejen svoje pracovní povinnosti – jízdu a řízení autobusu, ale i komunikaci s námi všemi. A tak se jim příjemné chování oplácelo i z naší strany a pohoda při cestě tomu opravdu nasvědčovala.

Projekt Do světa umožnil společné setkání, při kterém se plnil náročný, ale velice podnětný program. Celá skupina 25 českých studentů  se rozdělovala svým zaměřením. Část z nich jela do Ruska sbírat zkušenosti  a  spolupracovat na krásné dramatizaci Exupéryho filozofické pohádky Malý princ, další skupinou byli tanečníci TS Lady Stars, kteří divadelnímu představení dodávali taneční pasáže a pak šlo o nadšence v oblasti vesmíru a hvězd s pracovním názvem ,,hvězdáři“, kteří po společné návštěvě Planetária po vzoru Planetária brněnského zkoumali ovzduší u nás a v Nižném Novgorodě a snažili se tak zapojit do programu ,,Jak dýchá naše město“.  Navzájem se předávaly zkušenosti a také jsme všichni vyjeli do Moskvy, kde se TS Lady Stars s mladšími herci z divadelního kroužku Habaděj zúčastnila Dětské olympiády – 2. ročníku GRAND PRIX IFMS. Se svými 5 choreografiemi sklidili naši tanečníci veliké ovace a opravdu ve velké konkurenci ostatních vystupujících přivezli dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Studenti z Nižného Novgorodu nám ukázali Moskvu, svoje hlavní město, na které jsou i díky svému vlasteneckému cítění právem pyšni a hrdi. Bylo to vskutku něco nádherného! A i když probíhaly právě přípravy oslav OSVOBOZENÍ - 9.květen a občas byly celé ulice a mosty i pro chodce uzavřeny, bylo opravdu na co se dívat. V projektech EU spolupracujeme s různými studenty z celé Evropy, byli jsme v Portugalsku, Španělsku, Anglii, Chorvatsku, Polsku, Litvě, Lotyšsku,… ale moskevské setkání bylo nezapomenutelné.

Pozvali jsme ruské studenty k nám a naším největším přáním je se znovu do Ruska vrátit. Rusové jsou opravdu přátelští a milí lidé! Moc se těšíme na další spolupráci. Také nás do budoucna láká ještě navázání přátelství se studenty z petrohradské oblasti, ale uvidíme, co se podaří.

Děkujeme proto hlavně Jihomoravskému kraji za grant, který nám umožnil cestu do Ruska podniknout, navázat přátelství a plánovat projekty další.                                                    V.K.