GENIUS LOGICUS

30. 6. 2015

    Míša Dunajová z kvarty navázala na úspěch ze školního roku 2011/2012 a umístila se letos na 3. místě v národním kole soutěže Genius Logicus.

   Od školního roku 2008/2009 se žáci Gymnázia T.G. Masaryka pravidelně zapojují do soutěže Genius Logicus, což je mezinárodní soutěž v řešení logických úloh. Soutěž se stala v krátkém čase nejdynamičtěji se rozvíjející soutěží ve střední Evropě - zapojily se do ní desítky tisíc soutěžících a tisíce škol.

Genius Logicus

Od školního roku 2008/2009 se žáci Gymnázia T.G. Masaryka pravidelně zapojují do soutěže Genius Logicus, což je mezinárodní soutěž v řešení logických úloh. Soutěž se stala v krátkém čase nejdynamičtěji se rozvíjející soutěží ve střední Evropě - zapojily se do ní desítky tisíc soutěžících a tisíce škol (základní školy, gymnázia, konzervatoře, ale i střední odborné školy, zdravotní a střední umělecké školy). Momentálně soutěž probíhá v 8 zemích (v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Rusku a v Rumunsku) s ambicí rozšíření se do dalších zemí v Evropě i mimo ni. Soutěžící se nemusejí na soutěž nikterak připravovat. Úlohy se jednoznačně liší od matematických a jsou navrženy tak, aby soutěžící prostřednictvím vlastního uvažování a postupných kroků našli řešení. Zároveň  jsou koncipovány tak, aby procvičily hlavně přirozený intelekt žáků a kombinační schopnosti, které se jim budou hodit hlavně v matematice, fyzice a v mnoha jiných vyučovacích předmětech. Tato soutěž jako jediná umožňuje v tak velkém rozsahu soutěžit na mezinárodní úrovni, bez absolvování vyřaďovacích kol, v pohodlí vlastní školy a zároveň si objektivně porovnat své schopnosti v mezinárodní konkurenci vrstevníků. Každý soutěžící je hodnocen v rámci školy a státu, v němž žije, a nejlepší soutěžící z každé kategorie také v rámci všech zapojených zemí!

Největší úspěchy získali žáci našeho gymnázia v ročníku 2011/2012 a v letošním. V ročníku 2011/2012 dosáhli Tomáš Bureš a Míša Dunajová na republikové finále, když se ve svých kategoriích umístili na 1. a 4. místě. Letos navázala na tento úspěch Míša Dunajová z kvarty a umístila se na 3. místě. Další ocenění o mnoho nezaostávají: Jakub Rozek získal 6. místo (Ter), Martin Pleyer 8., Michal Nemeškal 12. (oba Kvi). To jsou pouze ti nejúspěšnější. Touto cestou bych také rád poděkoval Sdružení rodičů naší školy, které umožňuje účast žáků tím, že hradí startovné. V průběhu historie soutěže se do ní zapojilo přes 70 našich žáků.

Mezi nejúspěšnější řešitele patří Eliška Charoušková, Petr Najman, Lenka Karpíšková, Tereza Vaculíková, Tomáš Bureš, Jakub Slavík, Sylva Poláková, Michal Nemeškal, Martin Pleyer, Dominik Studený, Michaela Dunajová, Eliška Rapcová, David Sopoušek, Filip Hovězák, Adéla Rapcová, Jakub Rozek, Jiří Mazuch.

Ctirad Šedý