Experimentování je nedílnou součástí výuky chemie a fyziky.

9. 2. 2017

Během  Letní školy pro učitele Ch, F a Bi, kterou organizuje Otevřena věda AV ČR, jsem se seznámila s projektem  Amgen Teach  zaměřený na podporu výuky vědy , který na VŠCHT koordinuje Dana Poláchová. Velmi mě zaujala možnost organizace workshopu přímo na naší škole.    

V rámci workshopu připravili školitelé 3 bloky, ve kterých 11 učitelům chemie a fyziky  SŠ a ZŠ představili méně známé, méně tradiční a také zcela nové pokusy ze čtyř tematických oblastí. Zajímavé pokusy na reaktivitu mědi a pokusy s chlorem a bromem jinak , demonstroval  RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D. Netradiční pokusy  s kovy  a pokusy na principu elektrolýzy Mgr. Jan Havlík . Žákovské  pokusy  zaměřil  RNDr. Ing. Petr Distler na badatelsky orientovanou výuku (BOV), kdy žáci během realizace pokusů objevují podstatu dějů na základě ověření svých  hypotéz.Mimo pracovní listy a materiály k výuce  jsme  především získali nové poznatky a praktické dovednosti v rámci netradičních pokusů s kovy.

Děkuji paní Poláchové za výbornou organizací workshopu a školitelům za velmi atraktivní pokusy, které využijeme ve své výuce i během DOD  a které budou motivací pro studium chemie a fyziky našich žáků.  

RNDr. Jarmila Čeperová 

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Působí na Katedře učitelství a humanitních věd VŠCHT Praha, kde se podílí na přípravě budoucích učitelů chemie a zajištuje organizaci a chod Chemické olympiády na celostátní úrovni. Dlouhodobě se věnuje popularizaci chemie a přírodních a technických věd obecně formou přednášek, seminářů, letních škol a soustředění, popularizačních článků v novinách a časopisech a pořadů v rozhlase a televizi. Působí také na Ústavu anorganické chemie, kde přednáší anorganickou a koordinační chemii.

Mgr. Jan Havlík
V současné době dokončuje doktorské studium v oboru anorganická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve kterém se věnuje výzkumu v oblasti nanomateriálů. Působí také na Katedře učitelství a humanitních věd VŠCHT Praha, kde se zabývá především popularizací chemie a mimoškolním vzděláváním mládeže. Podílí se na organizaci letních odborných soustředění pro účastníky chemických olympiád Běstvina a Běstvinka a korespondenčního semináře KSICHT. Je také spoluautor pravidelných okének „zábavných pokusů“ v časopise Skaut a na serverech Alík.cz a Technet.cz.
 

RNDr. Ing. Petr Distler
Vyučuje chemii na pražském Gymnáziu Altis. Dva roky působil také jako tandemový učitel v projektu Elixír do škol, který byl zaměřený na podporu přírodovědných předmětů (chemie a fyzika) na základních školách. V rámci doktorského studia didaktiky chemie na UK v Praze se zabývá rozvojem přírodovědné gramotnosti v chemii. Získané zkušenosti z projektů i z vlastní výuky sdílí prostřednictvím workshopů s vyučujícími. V neposlední řadě se na ČVUT věnuje problematice přepracování jaderného paliva a popularizačním přednáškám na téma jaderná energetika mezi odbornou veřejností i žáky středních škol.
Mgr.