Exkurze primy na Pouzdřanskou step

20. 6. 2023

Primáni se 14.6. vydali na nedalekou přírodní památku - Pouzdřanskou step. Na stepi stále kvetlo velké množství vzácných i běžnějších druhů rostlin, které se naučili poznávat s pomocí aplikace PlantNet. Následně pak vyrazili pěšky do Uherčic. Cestou obdivovali zvlněnou členitou krajinu, ve které se daří i mnoha druhům živočichů. Krátká dešťová přeháňka všechny zastihla v lese nad stepí, takže ji využili ke hře Sněmovna lordů. Odtud pěšky a autobusem dorazili do cíle v Hustopečích.

Mgr. P. Němečková, vyučující biologie