Exkurze 3.A a septimy do Psychiatrické nemocnice Brno

22. 6. 2023

14.  června zavítala třída 3.A  do Psychiatrické nemocnice Brno. V rámci prohlídky areálu  studenti navštívili oddělení pro léčbu závislostí, kde si sami zkusili test závislosti. Další zastávkou bylo  doléčovací oddělení, na němž se seznámili mimo jiné i s činností ergoterapeuta. Posledním místem jejich návštěvy byla záchytná stanice. Stejný program absolvovala i septima, a to 16. června.

Mgr. P.  Zoubková, vyučující  společenských věd