Erasmus+ KA1 - Island

29. 6. 2015

Na našem Gymnáziu T.G. Masaryka mimo jiných projektových aktivit probíhá i projekt   „Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách“, který získal grant.EU z  programu Erasmus+ KA1.

Studijní mobility v Reykjaviku na Islandu se zúčastnil  ve dnech 7.6.-13.6. 2015 vyučující Mgr. Radim Šebesta. Semináře  „Seminar on outdoor education, landscape & outdoor venues“ pod vedením Gudmundura Amgrimssona z organizace Cursus Iceland, se zúčastnili učitelé také ze Švédska a Velké Británie.   

V rámci každodenní náplně semináře byl vždy zorganizován teoretický úvod do problematiky, který byl posléze aplikován a testován v outdoorovém prostředí. Protože se na tomto testování podíleli účastníci-pedagogové z různých zemí, docházelo přitom k zároveň k výměně zkušeností, jakými rozličnými způsoby by tyto prezentované metody šly aplikovat v různých školských systémech – hlavně v našem školském systému.

Z uvedeného kurzu si účastníci kurzu odnesli posílené teoretické a praktické dovednosti důležité pro outdoorové vyučování, příklady dobré praxe, porozumění tomu, jaké možnosti poskytuje krajina vzdělávacímu procesu, kladný postoj k zavádění inovativních postupů ve vzdělávacím procesu jakož i poznání rozdílů mezi různými kulturami a rozšíření povědomí o evropském kulturním a vzdělávacím prostředí.

 

Mgr. Radim Šebesta