Erasmus+ KA1 2016-2018

10. 11. 2017

Matheu course ( Identification, motivation and support of matematical talents) je název semináře, kterého jsem se zúčastnila poslední týden v říjnu v Nicosii na Kypru v rámci  projektu Erasmus+ KA1. Organizátorem semináře byl Dr. Gregory Makrides , prezident Cyprus matematical society. Cílem semináře bylo představení evropského projektu této organizace, jehož aktivity jsou zaměřeny na využívání odlišných a zcela nových metod výuky matematiky a přírodních věd na školách. Tyto metody jsou založeny na rozvoji  komunikace, kreativity a inovace výuky.

Cílem projektu byl vývoj metodologie pro výuku matematiky a její aplikaci v dalších přírodních vědách a vytvoření dvou základních nástrojů : MATHeatre- výuka matematiky prostřednictvím divadla a MATH-factor- výuka prostřednictvím matematických komunikačních aktivit. K partnerům projektu patří evropské univerzity ( i Pedagogická fakulta KU v Praze ), matematické společnosti, nadace, divadelní a umělecké školy i podnikatelské subjekty. Důležitým partnerem jeThales Foundation, nezisková vzdělávací organizace a Kypru, jejíž posláním je vyhledávání, podpora a rozvoj talentu žáka. Toho chce dosáhnout díky aktivitám, které podporují rozvoj kreativního a kritického myšlení, intuice, představivosti, vynalézavosti a inovativnosti. Podílí se také na organizaci evropských soutěží MATHeatre Europe a MATHFactor Europe a evropské studentské konference euroMATH, jejíž další ročník se bude konat 6.3.-11.3.2018 v Krakově v Polsku. V rámci programu kurzu jsme se zúčastnili také konference, která byla zaměřena na aplikaci matematiky v průmyslu, v lékařství a např. i při řešení  dopravy v Nicosii.

Podmínkou získání Certifikátu byla praktická část zaměřena na využití získaných dovedností a nových metod při plánování vlastní výuky přírodních věd a prezentaci „Lesson Plan“. Podrobné informace o projektu na www.thalescyprus.com a www.le-math.eu.

Kypr je třetí největší ostrov ve Středozemním moři a leží na rozhraní tří světadílů Evropy, Asie a Afriky. Kvůli situaci, která na Kypru panuje, je ostrov rozdělen na několik částí. 57 % se nachází pod kyperskou vládou, 37 % pod tureckou, na 3 % území jsou rozmístěny britské vojenské jednotky a zbylá 3 % představuje Zelená linie, kde operují mírové sbory OSN. Díky své geografické poloze v sobě ostrov snoubí různé vlivy. Mísí se zde řecké, turecké, anglické a blízkovýchodní prvky, a tak zde vzniká opravdu pestrá škála zvyků, slavností, jídel, jmen a slov. Během krátkého pobytu jsem měla možnost poznat pohostinost Kypřanů, především večeře v taverně s živou hudbou a „loučení se svobodou“, kterého jsme byli v taverně svědky, bylo velkým zážitkem. Také přátelské setkání s Aristosem, učitelem matematiky v Limassolu, kterého jsem poznala na semináři ve Finsku, bylo bonusem mého pobytu na Kypru.     

RNDr. Jarmila Čeperová