e-Skills for jobs 2014

27. 5. 2014

IT dovednosti jsou nezbytným předpokladem k tomu, aby mladí lidé získali kvalitní práci a úspěšně se uplatnili ve svém budoucím profesním životě.

Otestujte si své IT dovednosti na www.itfitness.cz do 30.6.2014.O výsledek testu informujte vyučující RNDr. J.Čeperovou