Donnerstag – Mobbing?!

30. 4. 2015

21. 4. se zúčastnilo 40 žáků našeho gymnázia interaktivního divadelního programu v německém jazyce s názvem Donnerstag. Tato akce se koná již tradičně v Klubu Leitnerova v Brně a účinkujícími jsou členové německé divadelní skupiny THEVO z Norimberku.

Donnerstag – Mobbing?!

21. 4. se zúčastnilo 40 žáků našeho gymnázia interaktivního divadelního programu v německém jazyce s názvem Donnerstag. Tato akce se koná již tradičně v Klubu Leitnerova v Brně a účinkujícími jsou členové německé divadelní skupiny THEVO z Norimberku. Přítomní žáci byli doslova vtaženi do děje na téma „Šikana“ a měli tak možnost vyzkoušet si nejen jak rozumí, ale i jak by dokázali přímo na scéně improvizovat v němčině. To, na co už nebyl čas přímo v „Leitnerce“, si vynahrazujeme nyní inscenováním podobných situací v hodinách německého jazyka.

Podle ohlasu žáků se toto představení velmi líbilo a už se těšíme, čím nás němečtí herci překvapí příští rok.

Mgr. Jitka Komínková