Den s Erasmem+ v projektu ,,Umění žít spolu“

20. 6. 2016

V pátek 24.6.2016 se na naší škole uskuteční akce programu Erasmus+ a DZS Praha s názvem ,,Umění žít spolu". V rámci tohoto programu bude DZS (Dům zahraniční spolupráce) Praha od 10.00 hod prezentovat možnosti a informace programu Erasmus+ školní vzdělávání. Naše TS Lady Stars představí svoji práci a úspěšné i podané taneční projekty v rámci evropského programu Erasmus+.

Chtěla bych tímto pozvat všechny zájemce o program i naši práci, aby se přišli podívat na gymnázium do společenské místnosti a získali tak informace o podávání projektů ve školním vzdělávání a neformálním vzdělávání TS Lady Stars Hustopeče. 

V pátek 24.6.2016 se na naší škole uskuteční akce programu Erasmus+ a DZS Praha s názvem ,,Umění žít spolu". V rámci tohoto programu bude DZS (Dům zahraniční spolupráce) Praha od 10.00 hod prezentovat možnosti a informace programu Erasmus+ školní vzdělávání. Naše TS Lady Stars představí svoji práci a úspěšné i podané taneční projekty v rámci evropského programu Erasmus+.

Chtěla bych tímto pozvat všechny zájemce o program i naši práci, aby se přišli podívat na gymnázium do společenské místnosti a získali tak informace o podávání projektů ve školním vzdělávání a neformálním vzdělávání TS Lady Stars Hustopeče. 

Prezentovat možnosti získání velkých financí pro naše děti bude paní Kateřina Vobořilová z DZS (Dům zahraniční spolupráce) z Prahy, a to od 10.00 hod v pátek 24.6.2016. Prezentace bude maximálně 45 minut a  je zcela zdarma. Všichni jsou srdečně zváni!!!

Program akce ,,Umění žít spolu“

 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče, Dukeské náměstí 7, Hustopeče,

Spolek dětí a mládeže Duhový svět, Údolní 23, Hustopeče

24.6.2016

Společenská místnost gymnázia:

10.00 - 10.30 hod - program Erasmus+ EU – školní vzdělávání i informace o programu, jak                      

                                lze program využít, projekty Erasmus+ (Kateřina Vobořilová z DZS

                                Praha)

10.30  - 10.50 hod - přestávka, možnost prohlídky fotografií a dokumentů z našich

                                 projektových akcí

10.50  - 11.30 hod - prezentace projektu výměny mládeže Hustopeče-London – podzim

                                 2014

                              - název projektu:  ,,S tancem za přátelstvím i poznáním království

                                 Anglie“, (,, With dance for friendship and learning about the Kingdom

                                 of England“)

                               - navazující akce – Londýňané u nás – květen 2015

                                 (vybraní účastníci projektu – forma prezentace, fotografií, videí)

11.30 – 12.00 hod - prezentace projektu Barcelona 2015 – spolupráce pěti tanečních

                                studií  Evropy – TS

                                Studio 68 - London , Quality Dance Studio Barcelona, TS Impulsion           

                                Dance Brusel, Streetdance Klubb Oslo, TS Lady Stars Hustopeče

                              - název projektu: ,,Vliv tanečního studia na osobní a profesní rozvoj

                                mladých lidí“,

                                 (,,An influence of a dance studio on personal and professional   

                                development of  young people“) – říjen 2015

                                (vybraní účastníci projektu – forma prezentace, fotografií, videí)

12.00 – 13.30 hod – přestávka na oběd

13.30 – 13.45 hod – představení dalšího projektu právě podaného – s TS Vertical Club  

                                 Oy z finských  Helsinek, název projektu: ,,Role zdravého životního

                                 stylu v životě mladého člověka  – tanečníka“(,, The role of a healthy

                                 lifestyle in the life of  young people – dancers“) – rok 2016 - 2017

13.45 – 14.00 hod – představení dalšího projektu právě podaného – s anglickou

                                 Mládežnickou divadelní společností, název projektu: ,, Mystérium

                                 dětství je zázrak aneb s Malým princem Evropou  (,,Mysterious

                                 Childhood with the Little prince in all over the Europe") – rok 2016 –

                                 2017

14.00 – 15.30 hod – beseda s účastníky projektů o tom, co nám projekty Erasmus+ daly,

                                 popřípadě, co vzaly, co očekáváme od dalších projektů, otázky a

                                 odpovědi, pozvání paní starostky a různých dalších hostů ze škol i

                                 organizací

Tělocvična gymnázia:

15.30 – 17.00 hod – ukázková taneční tréninková hodina s lektory v tělocvičně Gymnázia

                                 T. G. Masaryka  v Hustopečích – mladší i starší tanečníci – 7 – 12 let,

                                 13 – 24 let –  představení našeho spolku a naší mimoškolní činnosti

17.00 – 18.00 hod  – zhodnocení dnešní akce ,,Umění žít spolu“ naše poznatky,

                                  zkušenosti, které jsme získali tento den, vyhodnocení krátkých

                                  dotazníků, které návštěvníci dostávali a vyplňovali během celého dne,

                                  trénink rodičovské choreografie

 

Věra Komoňová, Mgr., vedoucí a manažer projektů TS Lady Stars Hustopeče