Den pro školu aneb Beseda s odborníkem z praxe

9. 11. 2023

Dne 20. 10. a 3. 11. 2023 se na našem gymnáziu pro žáky septimy a 3.A uskutečnil Den pro školu aneb Beseda s odborníkem z praxe. V rámci předmětu fyziky došlo k setkání se stavebním inženýrem Dominikem Adlerem, který v současnosti vykonává zejména manažerskou funkci jako ředitel dozorování staveb dálnic. ...

Během besedy zazněl stručný životní příběh pana Adlera – povídal o svém studiu na vysoké škole, kdy mu velice pomohly výchozí vědomosti z oblasti matematiky a fyziky, a o svých profesních zkušenostech v pozici mistra a poté vedoucího na stavbách. Dále popsal svou současnou práci, která vyžaduje jak odborné znalosti ze stavebnictví, tak hlavně komunikační dovednosti. Po celou dobu byl ze strany přednášejícího kladen důraz na osobnostní rozvoj, stanovování cílů, životních priorit, vzdělávání se, pochopení, že je výhodné mít všeobecný přehled, který je pro dnešní uplatnění v mnoha profesích nezbytný.  

 

Hana Žlebková, vyučující fyziky