CELOSTÁTNÍ KOLO PUŠKINOVA PAMÁTNÍKU

22. 6. 2023

Žáci primy se zúčastnili 6. 6. 2023 v Praze celostátní přehlídky Ars Poetica, kam postoupili z krajského kola. Skupinka dětí předvedla dramatizaci vlastní verze pohádky O velké řepě. Dále vystoupila i Eliška Nekolová (1.C) se dvěma básněmi Samuila Maršaka. Žákům patří velké ocenění, protože byli nejmladšími účastníky této prestižní akce. 

Mgr. Klára Očenášková, vyučující ruského jazyka