BESEDA S PROBAČNÍ PRACOVNICÍ

31. 10. 2023

V úterý 17. října navštívila třídu kvartu probační pracovnice Mgr. Petra Straková. Ve dvouhodinové besedě žákům pověděla o trestech, které mohou být uděleny nezletilým i mladistvým, jestliže spáchají trestný čin. Popsala také, co její práce obsahuje. ...

První hodinu kvartáni shlédli prezentaci a prohlédli si také testy na přítomnost drog či jiných návykových látek. Ve druhé hodině se seznámili s několika příběhy problémových dětí a byli informováni o tom,  jaké zákony tyto děti porušily, jaký trest  by jim  mohl být udělen a zda je v jejich příbězích něco pozitivního. 

Mgr. Klára Očenášková, vyučující občanské výchovy