Beseda o uplatnění francouzštiny

17. 10. 2023

V pátek 13.10. proběhla prezentace interaktivní mapy francouzštiny, na kterou navazovala  beseda o pomaturitním studiu francouzštiny a jejím  uplatněním na  trhu práce.  Gymnázium navštívila  Ing. Mgr. Hana Delalande z Pedagogické fakulty MU a absolventka našeho gymnázia a současná studentka PDF MU Natálie Veselá. ...

Besedy se zúčastnili žáci vyššího stupně gymnázia studující francouzský jazyk. Dozvěděli se  informace nejen o dalším studiu jazyka, ale také o aplikované francouzštině, kterou je možné studovat v mnoha oborech, jako je ekonomie, informatika, medicína, právo a dalších. Byli také pozváni na setkání a workshopy "Réunion à la française", která se uskuteční 30.1.2024 v Brně, kde bude možné setkat se se zástupci významných firem a společností zaměstnávajících uživatele francouzského jazyka.

Darina Honsová, vyučující francouzského jazyka