Anna Romanová se umístila na druhém místě v okresním kole Biologické olympiády

4. 4. 2023

Dne 30. 3. 2023 se konalo okresní kolo biologické olympiády kat. D na Základní škole v Moravské Nové Vsi, kterého se zúčastnilo celkem čtrnáct vybraných žáků z různých základních škol a víceletých gymnázií z  okresu. Mezi nimi byly i žákyně našeho gymnázia: Magdalena Straková a Anna Romanová ze třídy 2.C ...

Účast v okresním kole byla podmíněna zpracováním a odevzdáním vstupního úkolu,  za který  žáci  získali určitý počet bodů započítavajících se  do celkového hodnocení. Prezenční soutěžní kolo se skládalo ze tří částí: z teoretického testu, poznávání rostlin a živočichů a z praktické laboratorní úlohy.  Naše žákyně Anna Romanová se umístila na druhém místě a postoupila do krajského kola. 

Postupující žákyni velice gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchu v dalším kole!

Ing. Hana Vaculíková