Aktuálně letem světem z Portugalska – Comenius 2014 – 1. část

2. 6. 2014

Páteční odpoledne patřilo odjezdu našich účastníků projektu Comenius 2012 – 2014 do Portugalska. Z Gymnázia odjíždělo celkem 26 studentů.

Aktuálně letem světem z Portugalska – Comenius 2014 –  1. část

Páteční odpoledne patřilo odjezdu našich účastníků projektu Comenius 2012 – 2014 do Portugalska. Z Gymnázia odjíždělo celkem 26 studentů. Projekt jsem vytvořila na základě apelu pana ředitele, a protože při gymnáziu existuje úspěšná taneční skupina, zahrnula jsem do témat projektu kromě historie, zeměpisu a umění i tanec, tradice tance, rozvoj tance a dnešní využití tance. Praktickou část projektu si na sebe vzala paní učitelka Simona Chrastilová a mým přáním bylo, aby se výjezdů účastnili různí pedagogové i žáci. Zeměmi projektu jsou pro tato léta Polsko, Rumunsko, Německo a Portugalsko. Turecku projekt uznán nebyl, tudíž jako partner z projektu vypadl. Celý projekt začal podzimní návštěvou Polska, na jaře 2013 se potom studenti s učiteli účastnili výjezdu do Rumunska a 3. návštěva byla v Německu. Největší návštěvu jsme naplánovali na červen do Portugalska, protože o tuto destinaci byl také největší zájem. A protože se naše taneční skupina Lady Stars líbila při vystoupení a  prezentaci práce naší školy u nás v programu projektu, bylo přáním portugalských partnerů, aby do portugalského Aveira přijela vystoupit se svými tanečními skladbami právě TS Lady Stars. A tak se také stalo. Do Portugalska se společně se studenty vydaly i paní učitelky Cahová, Chrastilová a  Komoňová.

Nádherným počasím nás přivítala kouzelná Paříž jako město snů při povinné odpočinkové zastávce po cestě do portugalského Aveira.  Krásná a tajuplná byla jako vždy Eiffelovka,  zvládlo se i Muzeum impresionistů, Muzeum v Louvru,  Avenue Des Champs-Elysées i katedrála Notre Dame. Jednu studentku jsme dokonce vyzvedávali v Gare Du Nord, protože se zájezdu Comenius nechtěla vzdát a v sobotu, kdy jsme všichni vzývali kouzelnou Paříž, se ještě nacházela v Londýně, tak za námi, po domluvě s rodiči, přijela z Londýna do Paříže vlakem. Všechno bylo o to zajímavější, že samotnou prohlídku Paříže si po dvou letech znovu zopakovali a naplánovali sami tanečníci z Lady Stars. Rozdělili si role průvodců a potom už jsme poznávali místo po místu. Celodenní sobotní Paříž nám přinesla spoustu nového, zajímavého, osobní zkušenosti i utužená přátelství. Pohádková Eiffelka se připravovala k nočnímu rozjímání s božským osvětlením a my jsme nasedali do autobusu a ujížděli z přeplněné Paříže evropskými dálnicemi vstříc portugalskému Aveiru.

Kilometry nám pěkně ubíhaly, kvalitními dálnicemi jsme se proháněli mnohdy skoro opuštění celou noc. Rozednívalo se a kolem nás jako by blikaly snímky španělských vesniček, měst i celé přírody jako z pohádky.

Po poledni v sobotu už jsme brázdili portugalské silnice. Naši přátelé nás v Aveiru přivítali s hodinovým časovým posunem kolem 14. hodiny. Na studenty praktické pracovní části Comenia již čekali na starobylém náměstíčku jejich portugalští přátelé, kteří si je odváželi domů do svých rodin a tam je ubytovávali, tanečníci z Lady Stars se ubytovali v menším malebném hostelu Rossio v historické části města.  Náš pobyt jsme si začali náležitě užívat. Počasí nám přeje, a proto se moc těšíme na další dny tady v Portugalsku i na své taneční vystoupení pro projekt Comenius  2012 - 2014. Bude zřejmě pro všechny překvapením – zato barevně bude určitě ladit s naším krásným modrým hostelem a blankytně modrou oblohou, protože půjde o choreografii Země Pandory a modré Avatary.

Věra Komoňová,Mgr., koordinátor projektu Comenius a Erasmus+