Adaptační kurz 1.A

15. 11. 2021

   Ve dnech 8. a 9.11.21 se studenti 1.A za doprovodu třídní učitelky a asistentky pedagoga zúčastnili adaptačního kurzu v Němčičkách. Cílem dvoudenního bohatého programu bylo lépe se poznat, umět si nastavit a dodržovat pravidla vzájemné komunikace a spolupráce či se naučit rychle reagovat v různých situacích.

   Program, který se skládal z různých vnitřních i venkovních aktivit, byl připraven lektory spolku Kulička z Borkovan. Studenti měli možnost taky poznat okolí díky vycházce s aktivitami od lyžařského svahu, kde jsme byli ubytováni v penzionu Sport Němčičky, přes celou vesnici. Počasí bylo krásné a na listopad velmi teplé, a tak studenti ocenili možnost účastnit se aktivit venku. Kurz se sice konal až více než dva měsíce po začátku školního roku, což není pro organizování adaptačních kurzů běžné, ale i tak si myslím, že byl pro všechny zúčastněné velmi přínosný a všichni si jej užili.

Jarmila Pokorná, třídní 1.A