Adaptační kurz 1.A

2. 10. 2023

Ve dnech 25. až 27. září 2023 se 31 studentů 1.A za doprovodu třídní učitelky Ivany Chrastilové  a pana učitele Richarda Ptáka zúčastnilo adaptačního kurzu ve středisku Baldovec. ...

Pro studenty byl připraven bohatý program, který zajišťovali instruktoři ve středisku, které se nachází ve velmi pěkném  lesnatém prostředí. Díky pěknému počasí si všichni  užili sportovní aktivity např.  na lezecké stěně, na střelnici  a  i na hřišti. Jedno dopoledne bylo věnováno  hrám vedoucích k nastavení komunikačních pravidel,  rozvíjení vzájemné spolupráce  a schopnosti rychle reagovat v různých situacích.  

Všichni také ocenili možnost posedět v úterních večerních hodinách s kytarou u táboráku, opéct si špekáčky a takto  neformálně zakončit pobyt určený  ke vzájemnému poznání se.

Ivana Chrastilová, třídní 1.A