• Prázdniny
 • Moderní škola s tradicí
 • Výuka_1
 • Laboratoř_1
 • Výuka_2
 • Foto Akademie
 • Foto sport_1
 • Výuka_3
 • Aktivity školy_1
 • Foto sport_2
 • Výuka_4
 • Projekty_3
 • Adaptační pobyt_1
T. G. Masaryk

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Spolupracující subjekty

Zapojení do projektů

Copyright © 2024 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopečeweb by