O naší škole

   Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou. 
   Sídlem školy je Dukelské náměstí č.31/7, 693 31 Hustopeče, identifikační číslo organizace (IČO) je 60680369, identifikační číslo zařízení (IZO) je 000559083. S účinností od 1.9.1996 bylo Gymnázium zařazeno do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle §13a, odst. 2 a § 13b, odst. 3 zákona 564/90, ve znění pozdějších předpisů.

   Gymnázium je umístěno v budově, která byla postavena v roce 1910 jako okresní c. k. hejtmanství, po roce 1950 sloužila jako budova Okresního národního výboru Hustopeče a jako gymnázium začala sloužit v roce 1967 a to bez velkých stavebních úprav. Proto je od 70-tých let usilováno o přístavbu gymnázia. V současné době je zde zabezpečováno čtyřleté a víceleté studium v 12 třídách.

         <=   PREZENTACE ŠKOLY