Sponzorství školy

Chcete se stát sponzory či podporovateli školy?

Škole můžete poskytnout finanční i věcný dar nebo přímou materiální i nemateriální pomoc. Finanční dar si můžete také odečíst od základu daně. ( V případě zájmu nás prosím  kontaktujte na: gymnazium@gymhust.cz)

Uvítáme vaši podporu pro:

  • nákup odměn žákům (v soutěžích, při školních akcích apod.)

  • modernizaci IT technologií 

  • dopravu autobusy na kulturní akce, exkurze, soutěže, soustředění, atd.

  • realizaci školního plesu a akademie

  • nákup materiálu pro výzdobu školy

  • opravy  a údržby školy

  • propagaci školy.

Vašeho příspěvku  si velmi vážíme a děkujeme.