Naplánované akce

Časový harmonogram školního roku 2022/2023 je zveřejněn a průběžně aktualizován prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

____________________________________________________________________________________________________________________