Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče

IČ: 702 83 079

Číslo účtu: 107-8952960267/0100

Kontakt: j-kominkova@gymhust.cz

               s-chrastilova@gymhust.cz

Výbor spolku

Předseda: Mgr. Jitka Komínková

Místopředseda: Mgr. Simona Chrastilová

Dokumenty ke stažení:

Stanovy spolku

Členská přihláška

Darovací smlouva