tvorba MUZEA PŘEŽIVŠÍCH V BRNĚNCI

Gymnázium se bude podílet na tvorbě MUZEA PŘEŽIVŠÍCH V BRNĚNCI

Čtyři třídy naší školy se aktivně zapojily do akce, jež je doplněním historických událostí k učivu 2. světové války a holocaustu a kterou zaštiťuje Jihomoravský kraj. Žáci se budou hlavně v dějepisných hodinách podílet na projektu Tvorba MUZEA PŘEŽIVŠÍCH, které bude otevřeno v roce 2025 u příležitosti uplynutí 80 let od konce 2. světové války v Brněnci.

Projekt začal v úterý 14. 5. 2024 výjezdem našich žáků do asi 90 km vzdáleného areálu Schindlerovy továrny v Brněnci.

„Schindlerova továrna“ je označení, pod kterým je znám průmyslový areál původně Löw-Beerovy textilní továrny v Brněnci. Za druhé světové války zde byla pobočka koncentračního tábora Gross-Rosen Brünnlitz/Brněnec, jež se zabývala výrobou munice a přes niž Oskar Schindler zachránil asi tisíc Židů z krakovského ghetta, které sem koncem války přesunul z původní továrny v Krakově. Později zde sídlila textilka Vitka. Areál, jenž hrozil chemickým znečištěním okolí, byl v roce 2016 prohlášen za kulturní památku. I přesto byla jeho většina v posledních letech srovnána se zemí. Má zde vzniknout památník „Schindlerova archa“.

Vzdělávací akce bude pokračovat i v hodinách dějepisu, a to návštěvami lektorů, již budou studenty seznamovat s holocaustem a s osudem manželů Schindlerových, poskytnou pracovní listy a další materiály, které se využijí ve výuce. Součástí projektu bylo i seznámení se s filmem Schindlerův seznam od S. Spielberga, promítaným v hodinách dějepisu. Mezi další aktivity patří i on-line hodiny s odborníky o společném navrhování muzea s cílem získat podněty od studentů z 8 zemí Evropy.

Mgr. V. Komoňová, vyučující dějepisu