Studentské divadlo

Hustopečští gymnazisté předvedli další autorské studentské divadelní představení - Burák factor revue  

Dne 5. dubna 2024 mohli diváci v prostorách hustopečského kina zhlédnout další divadelní kus, na jehož napsání, zhudebnění a následné dramatizaci se podíleli studenti tamějšího Gymnázia – jak minulí, současní, tak možná i budoucí – s učitelkou Margitou Křížovou. Burák factor revue, jak zní název hry, se toho dne hrála dvakrát: první představení v 17:00 bylo určeno pro zvané, druhé v 19:30 pak pro širokou veřejnost. Předtím se odehrály pouze dvě školní inscenace.
    Přípravy v ten den započaly už v odpoledních hodinách – studenti přenesli veškeré rekvizity na svá místa, dolaďovaly se poslední detaily. Jak se více a více zaplňovala sedadla hlediště, bylo čím dál jasnější, že laťka je nastavena velmi vysoko.
    Obě představení uvedla stručným proslovem samotná Margita Křížová, jež upozornila i na charitativní stránku celé akce – dobrovolné vstupné směřovalo na vybavení terapeutického centra Radost v Hustopečích nově zřízeného Diakonií Betlém. Poté následovala samotná hra, která se i přes prvotní smíšené pocity a nejistotu vždy zdařila a byla odměněna vlnou potlesku nadšeného obecenstva. Účinkující nezaskočily ani nečekané události, které se během hry udály a s nimiž se úspěšně vypořádali.
    Tato hra se stala odrazovým můstkem pro nově založený spolek NEOCHOTNÍKŮ, založený a vedený bývalými absolventy (hercem Adamem Šperkou, hudebníkem Miroslavem Brúčkem – autorem hudebního doprovodu představení a zvukařem Bc. Jakubem Hytychem) ve spolupráci s paní  učitelkou Křížovou. Toto uskupení má za cíl sbližovat umělecky nadané studenty i absolventy hustopečského Gymnázia T. G. Masaryka, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a realizaci obdobných dramatických projektů, jako je tento.
    Burák factor revue (směs studentského textu, originální hudby, taneční choreografie, hereckých výkonů a zpěvu) dostala od diváků kladné ohlasy a navazující reprízy se už připravují.

Matěj Šrubař, autor divadelní předlohy a student sexty