Roční plán akcí pro školní rok 2018/2019

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace

Terminář akcí na školní rok 2018/2019

Plán konání pedagogických rad:

19.

11.

2018

v

15:00 hod.

21.

1.

2019

v

15:00

hod.

8.

4.

2019

v

15:00

hod.

24.

4.

2019

v

15:00

hod. pro maturitní ročníky

20.

6.

2019

v

13:30

hod.

 

Třídní schůzky:

6.

11.

2018

 

od

15:00

do

18.00

hod. + plenární schůze     Sdruženírodičů

11.

4.

2019

 

od

15:00

do

17.00

hod.

 

Konzultace:

15.1.2019

 

 

 

od

15:00

do

17:00

4.6.2019

 

 

 

od

15:00

do

17:00

 

Den otevřených dveří:   11.12.2018 a 10.1.2019 vždy 9:00 – 17:00

 

Lyžařský výcvikový kurz: 

                           

kvinta, 1.A, 3.C                          - na základě dobrovolnosti a zájmu žáků: 13.1. – 18.1.2019, Jeseníky

 

kvinta, 1.A               - výběrový kurz, Schladming, Rakousko:  3. – 7.2.2019

 

Sportovní den ŘŠ: 9.11. 2018

 

Vánoční pohár gymnázia ve florbale (projektový den pro G a hust. ZŠ): 14.12.2018

 

Zpívání na schodech + vánoční besídky: 21.12.2018

Školní ples: 22.2.2019

 

Sportovně-turistický kurz:

 

3. A a septima: 3 dny s denním docházením (květen popř. červen)

 

 

Vydání ročníkového vysvědčení maturitním ročníkům: 30.4.2018.

 

Maturitní zkoušky:     viz www.novamaturita.cz

     Jarní zkušební období

Písemná práce z českého jazyka a literatury se koná od 10.a 11. dubna 2019. Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se konají v pracovní dny od 2. května do 15. května 2019.

 

Ústní zkoušky společné části a profilová část maturitní zkoušky se koná 20.5.2019 - 24.5.2019.

 

Svatý týden: 13. – 17.5.2019

 

Vydání maturitního vysvědčení: 30.5.2018

 

Přijímací řízení:

 

Všichni uchazeči o studium vykonají písemné přijímací zkoušky v rám-ci jednotného zadávání.

Přijímací zkoušky pro oba obory zabezpečuje  CERMAT.

Termín pro podání přihlášek ke studiu: do 1.3.2019.

Jednotná zkouška přijímacího řízení se koná:

čtyřleté studium: 1.termín: 12.4.2019, 2. termín: 15.4.2019

osmileté studium: 1.termín:16.4.2019, 2. termín: 17.4.2019

 

Studentská akademie: čtvrtek 27. 6. 2019

 

 

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet